3035685
c3JrQ22vaLjXkr6BvA7qV/Mw9JO0B89smwFvBi/XKqjhgWqHnjbwQjw0VTO13GSM
LIÊN HỆ
1
Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, Ban giám hiệu luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh, phụ huynh cùng tất cả các bạn. Mời các bạn hãy gửi các ý kiến.

Trường THPT Nguyễn Công Phương

Địa chỉ: Tỉnh lộ 628 - Thị trấn Chợ Chùa - Nghĩa Hành - Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 055 3861 659

Email: c3nguyencongphuong.quangngai@moet.edu.vn