Trường trung học phổ thông
Nguyễn Công Phương

7 điều gây ức chế nhất thời học sinh


Cho đứa kế bên nhìn bài thì nó điểm cao hơn. Đội mưa đến trường thì được thông báo nghỉ học.

<font color=Hình minh họa (nguồn từ internet)" src="/module/filesystem/service/default/preview/ob_dm5lZHUtbW9iaWxlMTY0OTkxMjkyNDVmOWMxNzcyOGM2ZTY3LjU4NTI1NzgwMTYwNDA2NTEzOA==" />

Hình minh họa (nguồn từ internet)
1. Một bài toán (nhất là trong lúc kiểm tra) mỗi lần làm lại ra một đáp số khác nhau (được cái, không cái nào giống đáp án).

2. Làm bài xong, dò lại thấy sai >>>sửa. Cảm thấy mình là người thành công nhất phòng thi. Về nhà tính lại thì.. cái đáp án ban đầu mới đúng.

3. Cho đứa kế bên xem bài nhưng điểm nó lại cao hơn mình.

4. Cô đã không kiểm tra bài tập về nhà, nhưng có một đứa dở hơi nào đó nói: "Cô ơi bài tập hôm qua vẫn chưa nộp".

5. Sáng trời mưa, đang đi học thì có tin nhắn nhưng lười coi. Đến trường mở máy ra xem thì thấy được thông báo nghỉ học.

6. Bình thường không làm bài, nói để quên vở, cô giáo tin ngay. Đến khi làm bài thật, để quên vở thật, cô giáo cho ngay con 0 và nằm ngay ngắn trong sổ đầu bài.

7. Đời chỉ phát thèm mấy món trong căng tin khi bóp đã nhẵn tiền.

- Theo báo Hoa học trò - 

Description
7 điều gây ức chế nhất thời học sinh, nguyễn công phương, nguyen cong phuong, 7 điều, 7 dieu
Title
7 điều gây ức chế nhất thời học sinh
Keyword
7 điều gây ức chế nhất thời học sinh, nguyễn công phương, nguyen cong phuong, 7 điều, 7 dieu
Các tin khác
.