Trường trung học phổ thông
Nguyễn Công Phương

Tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm


Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga vừa ký quyết định tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông.

<font color=Hình minh họa (nguồn từ internet)" src="/module/filesystem/service/default/preview/ob_dm5lZHUtbW9iaWxlMTQ5MzQ1NzIyMTVmOWMxNzc0YzVkZGExLjIzMjM3MzU5MTYwNDA2NTE0MA==" />

Hình minh họa (nguồn từ internet)
Theo quyết định này sẽ chấm dứt hiệu lực các quyết định, công văn của Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ hoặc cho phép cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông.

Việc thực hiện chính thức có hiệu lực từ ngày 27/3/2014. Đối với các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông đã tuyển sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếp tục thực hiện và cấp chứng chỉ theo quy định.

Theo dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo thì trước năm 2018 sẽ trình quốc hội phê chuẩn Luật Giáo dục sửa đổi, Luật Dạy nghề sửa đổi, Luật Nhà giáo và ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể hóa các nội dung: Chỉ giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cho các trường Sư phạm và các cơ sở có đủ năng lực thực hiện; Tất cả giáo viên mầm non, phổ thông phải được đào tạo trong các trường sư pham; giáo viên tiểu học và giáo viên trung học phải có trình độ đại học…

Với động thái của Bộ GD-ĐT ra quyết định tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông cho thấy những bước chuẩn bị để thực hiện một trong những nội dung của dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ.

Bộ GD-ĐT cho biết, hiện nay cả nước có 66 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Cụ thể, có 14 trường ĐH Sư phạm và 52 trường đại học có khoa/ngành Sư phạm.

Danh sách 66 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:

Thứ tự

Tên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CBQLGD


I. Các trường đại học sư phạm

1

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

3

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

4

Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên

5

Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Huế

6

Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng

7

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

8

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh

9

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

10

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

11

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

12

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

13

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

14

Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội


II. Các trường đại học có khoa / ngành sư phạm

15

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

16

Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội

17

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

18

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

19

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

20

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

21

Trường Đại học Hùng Vương

22

Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

23

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thuộc Đại học Thái Nguyên

24

Trường Đại học Nông Lâm thuộc Đại học Thái Nguyên

25

Trường Đại học Tây Bắc

26

Trường Đại học Hải Phòng

27

Trường Đại học Hoa Lư

28

Trường Đại học Hồng Đức

30

Trường Đại học Hà Tĩnh

31

Trường Đại học Quảng Bình

32

Học viện Âm nhạc Huế

33

Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Huế

34

Trường Đại học Nông Lâm thuộc Đại học Huế

35

Trường Đại học Nghệ thuật thuộc Đại học Huế

36

Khoa Giáo dục Thể chất thuộc Đại học Huế

37

Trường Đại học Noại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng

38

Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng

39

Trường Đại học Quảng Nam

40

Trường Đại học Quy Nhơn

41

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

42

Trường Đại học Phú Yên

43

Trường Đại học Tây Nguyên

44

Trường Đại học Đà Lạt

45

Nhạc viện TP Hồ Chí Minh

46

Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội

47

Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh

48

Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh

49

Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

50

Trường Đại học Hoa Sen

51

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

52

Trường Đại học Sài Gòn

53

Trường Đại học Tiền Giang

54

Trường Đại học Trà Vinh

55

Trường Đại học Bạc Liêu

56

Trường Đại học Cần Thơ

57

Trường Đại học An Giang

58

Trường Đại học Đồng Tháp

59

Trường Đại học Bình Dương

60

Trường Đại học Thủ Dầu Một

61

Trường Đại học Đồng Nai

62

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

63

Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

64

Trường Đại học Tân Trào (Cao đẳng Tuyên Quang)

65

Học viện Quản lý Giáo dục

66

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP Hồ Chí Minh

- Theo dantri.com.vn -

Description
Tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm
Keyword
Tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm
Title
Tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm
Các tin khác
.